Om MHF

MHF Förbundet bildades 1926, MHF Göteborg bildades 1928.

Styrelsen

Ordf: Tommy Janestål
Sekr: Sven Söderman
Kassör: Birgitta Olsson

Bli medlem

Stöd oss på ett enkelt och bra sätt och bidra till att ingen ska behöva dö eller skadas av rattfylleri! Varje medlem behövs, och tillsammans gör vi intryck.